O autorovi

Dvanásť bodov pre radosť z tvorby


1. Ctíme si učiteľov, majstrov a všetkých, ktorí nám venovali svoj čas.
2. Vážime si kolegov a rešpektujeme ich názory.
3. Spolupracujeme a pomáhame si.
4. Zachovávame tajomstvá a nezneužívame ich.
5. Neustále sa vzdelávame, sme otvorení novým informáciám.
6. Nekritizujeme to, čo nepoznáme.
7. Prípadná kritika musí byť objektívna a jej cieľom je konštruktívne riešenie.
8. Vyhýbame sa konfliktom a hádkam, spory riešime s nadhľadom.
9. Správame sa zodpovedne k sebe, rodine, kolegom aj širšiemu okoliu.
10. Snažíme sa byť sami sebou tvorbou, prejavom, aj myslením.
11. Neúspech nás zoceľuje.
12. Predsavzatia meníme na skutočnosť.

Andrej Irša

Andrej Irša (*1972) sochár, rezbár, publicista

"Sú veci, o ktorých sa dlho a veľa hovorí, avšak málo ľudí, ktorí slová premenia na skutky. Medzi nich patrí Andrej Irša.

Vzťah k drevu získal od otca tesára už v detstve. Následne prijal odkaz ľudových rezbárov Ivana Tomeša z Myjavy a Františka Gajdu zo Strážnice. Podieľal sa na aktivitách Záhradnej galérie Alojza Machaja, neskôr Student Gallery. Je autorom myšlienky podujatia Kvetinové dni v obci Kátov.

Mnohí čitatelia poznajú výsledky činnosti portálu Rezbárstvo.sk; ten bol svojho času na Slovensku a v Česku najvýznamnejším autorovým vzdelávacím počinom. Klasickú rezbu a pôvodné technológie autor obsiahol aj mojím pričinením. Cybersochár Adam Krhánek prispel svojím dielom, tentoraz v 3D technológiách.
Strojárske vzdelanie, kvalifikácia certifikovaného lektora, inštruktora odborného výcviku, člena profesijných organizácií, žiaka osobností výtvarného sveta, v kombinácii s dlhodobou praxou, sú zárukou dobre odvedenej práce.

Irša je autorom, ktorý sa venuje rezbárstvu v rôznych polohách celých tridsať rokov, z čoho vyše dvadsať rokov formou živnosti."

Akademický sochár a reštaurátor Milan Flajžík, vyjadrenie v úvode knihy  Rezba motorovou pílou - príručka pre výtvarníkov, druhé vydanie.

Informácie o knihe Rezba motorovou pílou - príručka pre výtvarníkov, s možnosťami zakúpenia (kliknúť).

Referencie o činnosti (kliknúť).