Kniha Rezba motorovou pílou, príručka pre výtvarníkov - ako objednať

Rezba motorovou pílou - príručka pre výtvarníkov

Druhé rozšírené a prepracované vydanie úspešného titulu

kniha_grafika3png

Názov: Rezba motorovou pílou - príručka pre výtvarníkov
Autor: Andrej Irša
Druh: Odborná / popupárno-vzdelávacia
Vydanie: Druhé


Základná charakteristika: Informácie o dreve, strojoch a nástrojoch a ich výtvarnom použití.


Rozšírená charakteristika: Druhy dreva, rast, ťažba, sušenie, chyby a anomálie, manipulácia, spracovanie a použitie. Vzorník 100 druhov dreva. Slohy, história spracovania dreva, možnosti vzdelávania, výklad výtvarných pojmov. Možnosti úprav povrchov, výtvarná anatómia. Výber a použitie strojov a nástrojov, vývoj pohonov a rezných systémov. Pracovné postupy, organizácia podujatí, bezpečnosť práce, starostlivosť o diela. Prezentácia a dokumentácia, cenotvorba a iné užitočné informácie.

Základná cena: 34 € (bez poštovného)


Ako objednať? 

Pošlite dopyt e-mailom na: irsa@rezbarstvo.sk alebo telefonicky na: +421 905 651 714, alebo použiť formulár pre objednanie nižšie:

Kliknutím si môžete objednať knihu cez formulár tu

 • Vydavateľ: A-studio Andrej Irša
 • ISBN: 978-80-570-1207-8
 • Väzba: mäkká, V2
 • Obálka: NP matný, 300g, parciálny lak
 • Papier: NP, 150g
 • Tlač: Západoslovenské tlačiarne
 • Grafická úprava: Eduard Timko
 • Jazyková a štylistická úprava: Iva Bukvová
 • Počet strán: 225
 • Počet fotografií: 420
 • Kresby, grafy, tabuľky: 68
 • Počet kapitol: 19
 • Počet spracovaných hesiel: 229

Odborní garanti: ABA International, Slovenská živnostenská komora, Štátny inštitút odborného vzdelávania.


Distribúcia: pre neplatcov DPH autor, pre plátcov DPH zmluvní partneri Ideamport.cz (CZ) a Vercajch.eu (SK), profesné organizácie Slovenská živnostenská komora, ABA Inernational.
Zľavy: Množstevná, nad 10 kusov pri jednej objednávke.
Cieľové skupiny záujemcov:

 • záujemci o rezbárstvo
 • školy
 • záujemci o základy výtvarnej teórie
 • profesionálni výtvarníci
 • remeselníci pracujúci s drevom
 • majitelia záhrad a rodinných domov
 • vlastníci motorových píl, chalupári
 • organizátori (rezbárskych, sochárskych) sympózií a workshopov
 • záujmové organizácie
 • profesné združenia
 • záhradní architekti, dizajnéri...

Errata: Strana 24, zamenené texty k obrázkom (stredový s priečnym rezom)

Pohľady do knihy video:
Pohľady do knihy obrázky:1jpg
2jpg
3jpg
5jpg
7jpg

9jpg
10jpg
11jpg
12jpg
13 1jpg
13 2jpg
13 3jpg
13 4jpg
13 7jpg
13 11jpg
13 12jpg
13 13jpg
13 14jpg
13 16jpg

13 17jpg