K serióznej ponuke patrí zodpovedná príprava a skúsenosti

REALIZÁCIE

Tvarové opracovanie dreva a iných materiálov, sochy, reliéfy, objekty, solitéry. Zameranie, návrh, vizualizácia, ručná výroba, strojová výroba, dodávka, osadenie, montáž. 

Na obrázkoch je postup prác od predloženého návrhu, až po hotový rodinný erb.Snmka obrazovky 858png

3D TECHNOLÓGIE

Skenovanie, modelovanie a úprava dát. Digitalizácia tvarov, 3D tlač, CNC a robotické opracovanie.

Zhotovenie sochy Jozefa Miloslava Hurbana pre múzem JMH v Hlbokom, od skenovania predlôh, zhotovenie 3D modelu, vytlačenie, CNC a ručné opracovanie až po vystavenie.zhotovenie_sochyjpg


ORGANIZÁCIA PODUJATÍ

Návrh podujatí, príprava, organizačné zabezpečenie, dokumentácia, dohľad, BOZP.

Riziká spojené s organizačným zabezpečením podujatí nie sú malé. Nástroje sú nebezpečné a skúsenosti naozaj potrebné.vzdelavaniejpg


VZDELÁVANIE

Záujmové aj kvalifikačné kurzy, prednášky, poskytovanie odbornej praxe pre absolventov škôl, výuka a vzdelávanie v rozsahu aktuálnych kvalifikácií. Tvorba a zdelávacích metodík, štandardov, normatívov, pracovných postupov. Osobné vzdelávanie a konzultácie pre záujemcov.

Chcete vedieť, ako pracovať kvalitne, produktívne aj bezpečne?kvalifikaciapng


PUBLICISTIKA

Dokumentácia, reportáž, články pre časopisy, publikácie, knihy.

Dlhodobý výkon povolania, bohatý archív a neustály kontakt s aktuálnym dianím je zárukou kvality informácií.publicistika1jpg

KVALIFIKÁCIA

Aby zákazník dostal to, čo očakáva, sú k tomu potrebné príslušné vedomosti a prax. Bez vzdelávania, kurzov, školení, prednášok a kvalifikačných skúšok by sa však mohlo ísť len o domnelé vedomosti a realita by bola iná.

Autor kladie dôraz na to, aby boli zákazníkovi ponúknuté služby a práce, v súlade s oficiálnymi metodikami, bezpečnosťou práce aj v očakávanej kvalite. Tu uvedené kvalifikácie a schopnosti sú v rámci SR unikátne (respektíve ich kombinácia). Zákazník tak môže predložiť požiadavky s oveľa väčšou dôverou, ako keby nemal možnosť posúdiť, čo pre naplnenie zámeru realizátor doteraz vykonal.  


Vzdelávacie kvalifikácie

Cert. Instructor/Assesor ICC a ECC, ABA International, (pozície a úroveň: metodik, autor, expert na tvarové opracovanie dreva reťazovými pílami, zabezpečenie pracoviska, BOZP)

Odborný spolupracovník Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) pre odbory 85-04-K /02 Umeleckoremeselné spracúvanie dreva / rezbárske práce a 85-55 H Umelecký rezbár

Inštruktor odborného výcviku v ČR: Uměleckoremeslné zpracování dřeva, práce řezbářské kód 82-51-L / 007 a 82-51-L / 2

Výroba, montáže a opravy strojov a zariadení 24-14-4, strojárstvo

Strojový mechanik 02-81-2, stroje a zariadenia


V súčasnosti prebieha tvorba štandardov pre odbor Rezbár s kvalifikačnými skúškami, ktorých výsledkom bude Osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Odbor bude akreditovaný Ministerstvom školstva vedy kultúry a športu a v ponuke kurzov Slovenskej živnostenskej komory (ISDV).


Expertné schopnosti

3D modelovanie (MgA. Adam Krhánek)

Modelovanie a tlač 3D objektov (Trilab Brno)

Šelaková politúra (Jozef Jagušák)

Reštaurátorské techniky, slohová rezba (Milan Flajžík, akad. sochár)

Ľudová rezba (František Gajda)

Ľudová rezba (Ivan Tomeš)

Tlač na ofsetových strojoch (SOŠp Bratislava)


Doplnkové schopnosti a vedomosti

Fotografovanie (Štefan Palkovič, Eduard Timko)

Organizácia podujatí (Alojz Machaj, Student Gallery)

Projektový manažment (VOKA)A aké sú výsledky?

VYBRANÉ REALIZÁCIE

Celkovo bolo zhotovených v A-studiu Andrej Irša cca 2500 sôch, sošiek a realizácií, z toho najmenej 150 sôch v životnej a nadživotnej veľkosti. Problémom nie sú ani realizácie, kde je potreba sústredenia viacerých kvalifikovaných remesiel. Pretože položkový súpis by bol obsiahly, tu sú najvýznamnejšie realizácie:


Socha Jozefa Miloslava Hurbana, múzeum J.M.H. Hlboké

Kat, monumentálna socha na verejnom priestranstve, obec Kátov

Špirála, abstraktná socha, cintorín Boleráz

Záhorácko-slovácky betlehem - pohyblivý, ozvučený, projektová realizácia

Socha pohody, monumentálna socha, Skalické vinohrady

Ježiš a apoštoli - Duchovný park pred kostolom Petra a Pavla v Kunoviciach (13 sôch)

Holíčsky betlehem (13 postáv)

13 sôch areál Kyčerka (Veľké Karlovice - Pluskovec)

Národný salón vín Pezinok (5 sôch)

Sochy a monoxyly, Modrá

Sochy pre projekt Živá voda - Živá škola, ZŠ Uhrovec


Staršie realizácie a účasti

ROK 2009

Máj Kvetinové dni – Kátov

Máj NEFSETREZ Neformální setkání řezbářů

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Kunovice

August DOTYKY – ZGAM Plavecký Štvrtok

ROK 2008

Máj Kvetinové dni – Kátov

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Kunovice

Júl Sympózium u Dušana Spuchláka, Malacky

September Brněnský plenér, sympózium

Október Dni zelá, sympózum, Stupava

November Výstava betlémů, KD Horní Valy Hodonín

December Vánoce v galerii - mezinárodní výstava betlémů, Galerie Slováckého muzea v Uh. Hradišti

ROK 2007

Máj Kvetinové dni – Kátov

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Kunovice

August DOTYKY – ZGAM Plavecký Štvrtok

September Tridsiate výročie Klubu výtvarníkov v Skalici

September Sympózium Úľany nad Žitavou.

September Dni zelá, sympózium – Stupava

ROK 2006

Január SLOVAKIATOUR, stánok mesta Skalica – Incheba Bratislava

Máj Kvetinové dni – Kátov

Máj Monoxyl – Archeoskanzen Modrá

Jún Otvorenie kúpeľnej sezóny – exhibícia „Slimák“ Piešťany

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Kunovice

August DOTYKY – ZGAM Plavecký Štvrtok

September Sympózium a exhibícia – Dröessing (Rakúsko)

September 15. členská výstava KSV – Galéria u Františkánov Skalica

September Dni zelá, sympózium – Stupava

September Exhibícia – BETAEXPO Langenrohr Tulln (Rakúsko)

September Exhibícia – LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSHULE Obern-Siebenbrunn

Október 15. členská výstava KSV – Strážnica

Október „Ježíš a apoštolové“ Duchovný park pri kostole Petra a Pavla, Kunovice

November Národný salón vín SR – sochy (5 postáv) Pezinok

November Výstava betlémů – KD Horní Valy Hodonín

ROK 2005

Január SLOVAKIATOUR, stánok mesta Holíč – Incheba Bratislava

Apríl Bratislavský mier – nádvorie Starej radnice Bratislava

Apríl Weidenfest, sympózium – Dröessing (Rakúsko)

Máj Kvetinové dni – Kátov

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Letní areál Kunovice

Jún Řezbářská dílna a výstava – Letní areál Kunovice

Júl Archeoskanzen, sympózium – Modrá

Júl Monoxyl – Archeoskanzen Modrá

August DOTYKY – ZGAM Plavecký Štvrtok

September Dny evropské kultury, Rýchlorezba, Smetanovy sady, Slovácké muzeum Uherské Hradiště

November Festival BALANC – Archeoskanzen Modrá

December František Gajda a jeho žiaci – OÚ Nenkovice

December Kerstmarkt, výstava betlehemov - Brasschaat (Belgicko)

December Výstava betlehemov – Zisterdorf (Rakúsko)

December Mikuláš ( Machaj, Irša) – nádvorie Starej radnice Bratislava

ROK 2004

Január SLOVAKIATOUR, stánok mesta Skalica – Incheba Bratislava

Apríl František Gajda a jeho žiaci – Múzeum Strážnica

Apríl Sympózium Allouville Bellefosse – Francúzsko

Apríl Foire Internationale de Rouen – Francúzsko

Máj Posledná večera Pána (vstup Slovenska do EÚ) – Trojhran Rajka

Máj Rodina, sympózium – Kúpele Lúčky

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Kunovice

August František Gajda a jeho žiaci – Bzenec

August DOTYKY – ZGAM Plavecký Štvrtok

September 3. sympózium výtvarníkov – Františkánska záhrada Skalica

September 14. členská výstava KSV – Galéria u Františkánov Skalica

Október Dni zelá, sympózium – Stupava

November Výstava betlémů – KD Horní Valy Hodonín

December Výstava betlémů – Výstaviště Černá louka Ostrava

December Proměny dřeva – sála OÚ Dolní Bojanovice

December Vianočný triptych (Machaj, Irša) – Zrkadlová sála Prezidentského paláca Bratislava

ROK 2003

Január Andrej Irša /výstava Garnihotel Sv. Michala

Marec Sympózium u Juraja Mertuša Dunajská Lužná

Apríl Výstava Klubu výtvarníkov Skalica v Hustopečiach

Máj Kvetinové dni – Kátov

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Letní areál Kunovice

Júl Sympózium Podhájska - kúpele

Júl Výstava ZGAM - hrad Devín

August DOTYKY - ZGAM Plavecký Štvrtok

September 2.sympózium výtvarníkov „Františkánska záhrada“ Skalica

September Návrat do čias Márie Terézie - Humanus Via Holíč

Október Sympózium „Dni zelá“ Stupava

Október Nožík Tomáše Krýzy, výstava - Muzeum Jindřichohradecka

November Monumentálny betlehem v Prostějove

November Triptich Machaj/Irša Nádvorie Starej Radnice Bratislava

December Holíčsky betlehem Holíč

December Řezbáři kolem Františka Gajdy Blatnice pod Svatým Antonínkem

ROK 2002

Jún Do dřeva řezané – letní areál Kunovice

Máj Kvetinové dni – Kátov

August Mezinárodní sochařské symposium Národní dům Prostějov

August Sympózium mladých rezbárov ZGAM Plavecký štvrtok

August DOTYKY – ZGAM Plavecký Štvrtok

August Posledná večera Pána ZGAM Plavecký štvrtok

September 1. sympózium výtvarníkov „Františkánska záhrada“ Skalica

September 13. členská výstava KSV – Galéria u Františkánov Skalica

Október Andrej Irša DREVOREZBY, Dom kultúry Skalica

December Monumentálny betlehem Nádvorie Starej radnice Bratislava


Staršie realizácie tu nie sú podrobnejšie spracované, ale sú súčasťou bohatého archívu. Kedykoľvek je možné preukázanie toho, čo bolo a na čo sa už pozabudlo.

.