3D skenovanie, tlač, organické modelovanie a CNC obrábanie (porovnanie s možnosťami odlievania)

reklama_sken_tlacJPG
3D technológie veľmi efektívne nahrádzajú archaické možnosti, ako je napríklad odlievanie,
obtláčanie, kopírovanie a získanie tvarov s použitím mechanických pomôcok (bodovacia ihla, kružidlá, meradlá..).

Odlievanie
Odlievaním získame tvary, ktoré sú v mierke 1:1. Zmenšenie či zväčšenie je hodne náročným procesom, ktorý zvládne len skúsený výtvarník, alebo modelár a aj v tomto prípade sú možnosti značne obmedzené.

Odlievanie je tzv. mokrým procesom a zašpinenie okolia napríklad sadrou nie je ničím výnimočným. Preto sa odlievanie realizuje spravidla v ateliéri, alebo dielni. Navyše, odlievanie tváre je prezáujemcu pomerne nepohodlné, až nepríjemné, pretože musí počas tuhnutia hmôt vydržať v strnulom výraze a nehybnej póze. Dýchanie je možné cez trubičku, alebo ponechaný malý otvor pre nosné dierky. Oči musia byť zavreté a náročnejšia mimika je vylúčená, pretože napríklad úsmev nedokáže počas odlievania model udržať.
V prípade odlievania tvárí a postáv obsahuje zámer toľko nutných krokov, ktoré v dnešnej dobe možno nahradiť efektívnejšími metódami a za kratší čas. Odlievanie obsahuje aj niekoľko premenných hodnôt, ktoré ktoré čo sa týka výsledku robia zámer obtiažnym a v mnohých prípadoch nepríjemným či nerealizovateľným.

Tu je práca s modelkou, ktorá podstúpila odlievanie. Ak chcete vidieť len odlievanie, prejdite na prvú minútu videa

3D skenovanie
V prípade 3D skenovania máme k dispozícii oveľa viac kreativity a možnosí použitia. Obrovskou výhodou je, že sa dajú získané dáta veľmi dobre ďalej upravovať, archivovať, posielať cez internet aj na druhý koniec sveta. Dajú sa zmenšiť, zväčšíť, doplniť a domodelovať. Skener zvládne zachytenie oblečenia, náročných póz a j prirodzenej mimiky, pričom oči môžu byť otvorené.
Práce sa môžu urobiť v obývačke, predsieni (prakticky kdekoľvek) a nie je potreba ísť do ateliéru. Nevýhodou je že je potreba nižšej intenzity osvetlenia, čiže skenovať sa nedá napríklad za plného denného svetla vonku, ale v bežne presvetlenom v interiéri už áno. Ďaľšou nevýhodou sú intenzívne záblesky svetla, čiže osoby s epilepsiou, alebo svetlocitlivé osoby sú zo skenovania vylúčené.

Ako sa robí socha v súčasnosti je vidieť v tomto videuNačo sú potrebné odliatky, alebo 3D dáta?
Fotografie berieme ako samozrejmosť. Lenže ani fotografie a obrazy neboli v minulosti tiež úplnou samozrejmosťou. Zachytenie podoby bolo výsadou majetnejších a to formou obrazu,  busty, alebo sochy. Jednoducho, na "2D" rozmer sme si počas niekoľkých generácií zvykli tak, že sa nad tým nikto nepozastavuje. V súčasnosti ale sami vidíme, že trojrozmerný obraz sa nám snažia sprostredkovať kiná, televízie a bez využitia 3D technológií by ťažko vznikol na efekty náročnejší film, alebo hra. No a 3D dáta začínajú hrať čoraz väčšiu úlohu v našom živote, či to niekto pripúšťa, alebo nie.

Lenže ani staršie metódy získavania trojrozmernej podoby neboli neznáme. V minulosti sa odliatky tváre (aj iných častí tela) zhotovovali pre budúce potreby vystavenia, archivovania, realizácie búst a sôch, dokumentácie pre lekárske a vedecké účely. Odliatky sa robili počas života, ale aj tesne po smrti. Posmrtné odliatie bolo poslednou a vlastne jedinou možnosťou získania reálnych trojtozmerných parametrov tváre, aké sa voľným modelovaním či podľa fotografií dá dosiahnuť len približne, s výraznou mierou skreslenia a nepresností.

Odliatky dokumentujú okrem podoby etnické rozdiely, alebo patologické zmeny nie len v geografickom, ale aj časovom rozpätí (vplyv chorôb na deformácie, cielená deformácia špecifických etník). Najväčšiu zbierku medicínskych odliatkov má Patologicko-anatomické spolkové muzeum vo Viedni. Anatomické múzeum Edinburskej univerzity, Múzeum kriminality Scotland Yardu či americká Princetonská univerzita majú vlastné zbierky posmrtných masiek. V Českej republike má najvýznamnejšiu zbierku Antropologická sekcia Národného múzea v Prahe. Nachádzajú sa tu odliatky tvárí T. G. Masaryka, Karla Čapka, Edvarda Beneša, Jana Palacha, Alojza Rašína, M. R. Štefánika, Vítěslava Nezvala, Bohuslava Martinu, J. E Purkyně, ale aj aj odliatok kráľovny Viktórie a Napolena Bonaparte.

Koncom devätnásteho storočia nastala zlatá éra odliatkov. Po odliatkoch šľachty, vedcov, filozofov, štátnikov a iných významných osobností sa zhotovujú aj odliatky zločincov vrátane vrahov, či výrazovo zaujímavé tváre, ktoré boli zhotovované u živých aj mŕtvych. Počínanie nemalo vždy parametre seriózneho zámeru a  preto sa odliatky používali aj v pseudovedách, napríklad okultizme a frenelógii. Historicky a významovo teda zhotovovanie odliatkov nie je ničím výnimočným.

Kliknutím sa náhľad zväčší a môžete si sken konkrétnej osoby prezrieť ako 3D dáta 

Busta B by artpraktik

No a tu máme výsledok, pre zmenu 3D tlač, formovanie v silikón-sadrovom odliatku a potom hotový bronzový odliatok 
DSC05206JPG

3D skenovanie a modelovanie je pokrokovejším spôsobom zhotovenia tzv. posmrtnej masky, alebo odliatku častí tela. Napriek rozšíreniu sú v našich podmienkach možnosti ešte pomerne podceňované. To je však dobre, pretože tým je zaistené budúce zhodnotenie. Každá reprezentatívna vec by mala reprezentovať svoju dobu a takýto dokument, alebo dielo bude raz tiež niečo zastaralé, historické. A samozrejme, hodnotné, pretože reprezentuje dobu svojho vzniku.

Tu je postup zhotovenia sochy Jozefa Miloslava Hurbana pre múzeum J.M.H v Hlbokom
zhotovenie_sochyjpg


No, dobre, ale to už robia stroje a nemá to "dušu".
Táto fráza je pomerne častá, ale je omylom toho, kto o uvedenom spôsobe práce nemá žiadne povedomie. V prvom rade treba povedať, že dielo netvoria žiadne "stroje", ale človek, ktorý musí ovládať okrem pôvodných aj nové technológie. Čiže nie menej, ale naopak, viac

Využitie 3D skenovania pri zhotovení kópií,  3D archivácii, alebo remodelingu sôch.
DSC04159JPG

Remodeling sochy  (zo svätého Vojtecha na svätého Urbana), vyhoptovenie v dubovom dreve
DSC05811JPG

Ručná práca sa učí v prvých ročníkoch odborných škôl, práca so sofistikovanejšími možnosťami až v tých vyšších. Napríklad skenovanie a 3D modelovanie nie je v učňovskej úrovni rezbárstva, ale až stredoškolskej (maturitnej). Ak by to bolo až tak jednoduché, asi by to bolo naopak. Po dvadsiatich piatich rokoch bude mať školstvo nové štandardy a v tých pripravovaných budú zapracované 3D technológie. No a keďže som sa na nich podieľal, tak viem aj to, čo ešte oficiálne vzdelávanie len čaká.

No a  výraz? Naopak, skenovanie tváre zachováva reálny výraz konkrétnej osoby a nie ako odliatok, ktorý je aj v prípade živých modelov pomerne strnulou obdobou "posmrtnej" masky. Môžem s kľudným svedomím povedať, že ručnou prácou som sa živil desiatky rokov a viem ju veľmi dobre posúdiť. A práve získanie nových schopností bolo mimoriadne náročné. Poznanie ukázalo, že v mnohých veciach som sa mýlil (tak, ako mnohí). Nechcem však svoju nechopnosť ospravedlňovať pohanením toho, čo je ťažké, ale volím cestu náročnejšiu: Učiť sa a snažiť sa pochopiť. Viem, čo ma to stálo času, zanietenia ale aj financií. Napokon, sochu ručne dokážem urobiť (dokladov je na tejto stránke viac ako dosť), ale kto ju vie urobiť ručne, vie ju urobiť "jednoducho" aj s použitím 3D technológií?

Rozpracované 3D skeny (tehuľky), patria medzi najobľúbenejšie požiadavky a s 3D skenerom sú sochy dostupné aj pre hanblivejšie ženy. Pre skener nie je oblečenie problém, zatiaľ čo odliatok je možné urobiť len z nahého tela.

Snmka obrazovky 133png
Snmka obrazovky 663png

Chcete mať 3D dáta detí, blízkej osoby, alebo zosnulého, ktorého už neuvidíte? Chcete niekoho z kamarátov prekvapiť netradičným darčekom? Práve teraz máte skvelú príležitosť, nechať si zhotoviť bustu, celú sochu (alebo súsošie) s reálnym výrazom a pózou a to nie len v sadre, ale aj v dreve, kameni, bronze, plaste, alternatívnych materiáloch, alebo len ako dáta.

V prípade záujmu kontaktujte A-studio Andrej Irša